شرکت نمایشگاه های بین المللی خوزستان - اهواز (سهامی خاص)
    العربية العربية English English فارسی فارسی
العربية العربية English English فارسی فارسی

اطلاعات تماس

لطفا فرم زیر را با دقت پر کنید

مرحله 1 از 2 - برگه اول

در کدام موضوع نمایشگاهی قصد رزرو غرفه را دارید؟
نام شرکت را بدون نوشتن کلمه «شرکت» بنویسید
لطفاً عدد را به صورت انگلیسی وارد نمایید.
لطفاً عدد را به صورت انگلیسی وارد نمایید.
مسئولیت صحت این اطلاعات بر عهده متقاضی می‌باشد
مسئولیت صحت این اطلاعات بر عهده متقاضی می‌باشد. در صورت پذیرش در نمایشگاه، این اطلاعات عیناً در کتاب نمایشگاه درج خواهند شد. از ذکر زمینه فعالیت به صورت کلی و مبهم، مثل ساخت تجهیزات، تأمین قطعات و ... بپرهیزید و فعالیت اصلی و محوری را درج نمایید.
دانش بنیان*
مسئولیت صحت این اطلاعات بر عهده متقاضی می‌باشد
آدرس دفتر مرکزی*
این شماره صرفاً جهت ارسال فراخوان نمایشگاه‌های تخصصی در ادوار بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شماره را به صورت انگلیسی وارد نمایید.
از درج شماره شخصی خود یا همکارانتان در این فیلد خودداری نمایید و فقط شماره‌ی همراه متعلق به شرکت را درج نمایید. شماره را به صورت انگلیسی وارد نمایید.
شماره را به صورت انگلیسی وارد نمایید.
شماره را به صورت انگلیسی وارد نمایید.
شماره را به صورت انگلیسی وارد نمایید.