شرکت نمایشگاه های بین المللی خوزستان - اهواز (سهامی خاص)
    العربية العربية English English فارسی فارسی
العربية العربية English English فارسی فارسی

اطلاعات تماس

این فرم، ویژه نمایشگاه نفت است. ظرفیت «داخل سالن» نمایشگاه نفت 1401، تکمیل شده و فقط امکان درخواست غرفه برای «فضای باز» وجود دارد.