دستورالعمل مجریان


ضوابط و مقررات مجریان برگزار کننده

1- مجری برگزاری نمایشگاه موظف است اسامی شرکت کنندگان در نمایشگاه را بهمراه نقشه جانمایی غرف بر اساس (تفکیک ارزی/ ریالی و غرف خودساز/ پیش ساخته) تا 20 روز قبل از افتتاح نمایشگاه به همراه معرفی نامه نماینده فنی به مدیریت طراحی و غرفه آرایی ارسال نماید. درج شناسنامه طرح جانمایی شامل: مشخصات مربوط به طرح، طراح (شخص حقیقی یا حقوقی) و تاریخ طراحی ضرورت دارد.

2- جهت نظارت بر امور غرفه آرایی هر نمایشگاه، مدیریت طراحی و غرفه آرایی نمایندگانی را به عنوان ناظرین غرفه آرایی از طریق مدیریت امور نمایشگاههای داخلی به مجری نمایشگاه معرفی خواهد نمود. بدیهی است هماهنگی و نظارت بر کلیه امور غرفه آرایی از جمله چگونگی جانمایی شرکت کنندگان و نظارت بر حسن انجام کار مجری، مربوط به حوزه غرفه آرایی و در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های مربوطه به عهده ناظرین غرفه آرایی مذکور می باشد.

3- مجری موظف به اخذ تأییدیه جهت بکارگیری پیمانکار غرفه بندی، نصاب موکت، مصالح مورد استفاده، همچنین نوع و ترکیب رنگ موکت مورد استفاده از مدیریت طراحی و غرفه آرایی می باشد، در غیر اینصورت سالن تحویل مجری نخواهد گردید.

4- تمامی امور مربوط به ساخت و ساز می بایست در خارج از محوطه نمایشگاه صورت گرفته و مصالح غرفه های خودساز باید بصورت پیش ساخته و رنگ شده، حمل و در سالنها نصب شوند. ضمناً ورود اقلام مشروحه ذیل جهت ساخت غرفه به محوطه و سالنهای محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران ممنوع می باشد:

4-1- هر گونه مصالح ساختمانی از قبیل گچ، سیمان، هر نوع ماسه، پوکه، شن، سنگ ریزه، هر نوع خاک، آسفالت، تیغه گچی، بلوک و مشابه آنها

4-2- هر نوع ماشین آلات از قبیل: اره برقی، دستگاه برش، دستگاه جوش (بالاتر از 50 آمپر)، پمپ باد (بالاتر از 20 لیتر) و پیستوله رنگ پاشی و ابزار و ادوات مکمل یا مشابه آنها.

4-3- هر گونه آهن آلات خام

تبصره: مجری موظف است نسبت به اطلاع رسانی دقیق و به موقع کلیه دستورالعملها به ویژه موارد فوق الذکر به شرکت کنندگان اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت کلیه پیامدهای ناشی از عدم اطلاع رسانی و یا ابلاغ دیرهنگام به عهده مجری خواهد بود.

5- مشارکت کنندگان موظفند یک سری از طرحها و نقشه های مربوط به ساختمان غرفه و یا فضای باز مربوط به خود را بانضمام فرم معرفی و تأیید مجری نمایشگاه ذیربط (با جزئیات مندرج در فرم که دقیقاً تکمیل و تأیید شده است (حداکثر تا 10 روز اداری) قبل از تحویل سالن و در ایام و ساعات اداری از طریق پست الکترونیک (که مجری هر نمایشگاه موظف به اخذ آدرس ایمیل از مدیریت طراحی و غرفه آرایی و ارائه آن به شرکت کنندگان است) به مدیریت طراحی و غرفه آرایی ارسال نمایند. این طرحها باید نشان دهنده وضعیت افقی و عمودی طرح (پرسپکتیو) باشند و کلیه تصاویر ضمیمه نیز باید در فرمت JPG به نحویکه حداکثر حجم هر فایل تصویری 1/3 MB باشد ارائه گردد. طرحهای ارسالی باید دارای شناسنامه طرح شامل: نام و مشخصات طراح، موسسه طراحی به همراه درج تاریخ طراحی باشند.

* شرکت کنندگان لازم است از وصول طرحهای ارسالی از طریق پست الکترونیک اطمینان حاصل نمایند و موارد اصلاحی احتمالی را که اعلام میگردد سریعاً انجام و طرح نهایی را ارسال نمایند. همچنین مجری موظف است فهرست شرکت کنندگان را در فرمت اکسل و نقشه های جانمائی را در چارچوب فایلهای ذخیره شده (در فرمت آرجی کد) روی لوح فشرده و کاغذ A3 از طریق دبیرخانه شرکت ارائه نماید.

* با عنایت به تصویب و اجرای دستورالعمل تأیید فنی طرحهای غرف خودساز و نظارت بر اجرای آن توسط ناظرین ذیصلاح مجریان نمایشگاه، اقدام بر اساس صورت العمل مربوطه صورت می گیرد.

توجه: این مدیریت کمتر از 3 روز اداری قبل از تحویل سالنها، هیچ گونه طرحی را جهت بررسی و تأیید نمی پذیرد.

تبصره 1: حداقل متراژ غرف خودساز باستثناء غرف کاملاً ارزی 24 مترمربع میباشد.

تبصره 2: ضرورت دارد طراحی و ساخت غرف خودساز (بویژه با موقعیت جزیره) ضمن رعایت محدودیت های ارتفاع در هر سالن (بشرح جدول پیوست) بصورتی انجام گیرد که از لحاظ بصری و روشنائی اختلالی جهت غرف همجوار ایجاد ننماید، همچنین در مواردی که غرفه ای در مقابل دریچه های هواساز سالن قرار گیرد میبایست حداکثر ارتفاع تا زیر دریچه های فوق در نظر گرفته شود.

6- عدم جانمایی تجهیزات و ماشین آلات سنگین در یک محدوده جهت استفاده همزمان ماشین آلات از برق سه فاز و احتمال ایجاد آتش سوزی در صورت زیر بار رفتن بیش از حد یک تابلو برق در یک محدوده.

7- جانمایی و گنجاندن تجهیزات و ماشین آلات سنگین در سالنها می بایست طوری صورت پذیرد که بار زنده در یک مکان متمرکز نشده و در سطح غرفه مورد نظر پخش گردد.

توجه: لازم است از تردد لیفتراک و کامیونهای سنگین در سالن ها اجتناب گردد.

8- جانمایی ماشین آلات و تجهیزات سنگین در مقابل و یا مجاور درب های ورودی به لحاظ جلوگیری از تردد لیفتراک در عمق سالنها که باعث صدمه دیدن موکت و غرفه بندی های مجاور و آسیب به سالن می شود.

9- عدم غرفه سازی در مقابل دربهای خروجی اصلی و اضطراری (رعایت حریم دربها به عرض یک متر از هر طرف).

10- رعایت استاندارد عرض راهروها با احتساب حداقل 4 متر برای راهروهای اصلی و 3 متر برای راهروهای فرعی الزامی است.

11- غرفه های ارزی/ ریالی و پیش ساخته/ خودساز همچنین ریالی پیش ساخته و خودساز بصورت مجزا همراه با جمع کل متراژ تحت پوشش در هر سالن در ذیل نقشه قید شود.

13- مشخص بودن نام شرکت، ابعاد و مساحت غرفه ها بصورت خوانا همراه گریدبندی با مساحت یک در یک.

14- ذکر نام نمایشگاه، تاریخ برگزاری، نام مجری، تاریخ تحویل سالن بر روی تمامی نقشه ها الزامی است.

15- رعایت حریم پست های برق، سرویس های بهداشتی، تابلوهای تبلیغاتی، کیوسکهای تلفن، درب سالنها، مسیر تردد خودروها و عابرپیاده در نقشه های جانمایی فضای باز لازم الاجراست، علاوه بر این رعایت حریم تأسیسات و جلوگیری از قرار گرفتن هر گونه اشیاء مازاد و رعایت نظافت در محدوده مذکور ضرورت دارد.

16- شرکت سهامی نمایشگاهها حق هر گونه تغییر در طرحهای مشارکت کنندگان را دارد و عدول از تغییرات اعمال شده در طرحها به شرکت سهامی نمایشگاهها حق می دهد در صورت ضرورت مجری را موظف به تخریب ساخت و ساز غرفه به منظور انطباق با طرح تأیید شده و مقررات مربوطه نماید. بدیهی است در صورت عدم اقدام توسط مجری، شرکت سهامی نمایشگاهها محق خواهد بود نسبت به تخریب موارد فوق اقدام و هزینه های مربوطه توسط مجری نمایشگاه و بر اساس ابلاغ به مجری مذکور از طریق واریز به حساب شرکت سهامی نمایشگاهها (یا به هر طریق که مدیریت امور مالی شرکت اعلام نماید) ضرورت دارد، بدیهی است در این زمینه مجری نمایشگاه مسئول و متعهد خواهد بود. لذا باید تدابیر لازم را در این خصوص قبل از برقرار نمایشگاه اخذ نماید.

17- کارهای ساخت و ساز و چیدمان غرفه باید حداکثر یک روز قبل از افتتاح نمایشگاه پایان یابد و مجری موظف است به مشارکت کنندگان ابلاغ نماید کلیه وسایل غیرقابل استفاده از قبیل نخاله های ساختمانی، جعبه های خالی و غیره را یک روز قبل از افتتاح نمایشگاه از سالن خارج نمایند، در غیر اینصورت شرکت رأساً اقدامات لازم را بعمل آورده و تأمین هزینه های مربوطه به عهده مجری نمایشگاه خواهد بود.

18- مشارکت کنندگان حق هیچگونه تغییری در نقشه های تأیید شده توسط مدیریت طراحی و غرفه آرایی را نخواهند داشت و در غیر اینصورت مطابق بند 16 مجموعه مقررات و استانداردهای غرفه آرایی اقدام خواهد شد.

19- مهلت تخریب تأسیسات و مستحدثاتی که در فضای نمایشگاه بوجود آمده (پیش ساخته و خودساز) حداکثر 2 روز پس از پایان نمایشگاه است.

20- در صورت هر گونه قصور از سوی مجری یا مشارکت کنندگان در خصوص امر تخریب غرف و تخلیه به موقع سالنها، شرکت سهامی نمایشگاهها رأساً نسبت به تخریب تأسیسات و مستحدثات اقدام کرده و هزینه های مربوطه به عهده مجری نمایشگاه خواهد بود. ضمناً در صورت عدم تخلیه و عودت به موقع سالن به ازای هر روز دیرکرد 5 روز اجاره سالن از مجری دریافت خواهد شد. ضروری است مجری تمهیدات لازم را در این خصوص بکار گیرد.

21- طراحی و ساخت غرفه های دارای نیم طبقه پس از تأیید طرح توسط مدیریت طراحی و غرفه آرائی امکان پذیر بوده و اجاره بهای آن به میزان 50% از کل مساحت نیم طبقه ساخته شده طبق تعرفه شرکت دریافت میگردد. ضمناً طبقه دوم این غرف می بایست بصورت اکسپوز (بدون سقف) اجرا شوند.

22- مشارکت کنندگان در نمایشگاه موظف به معرفی پیمانکار ساخت غرفه های بدون تجهیزات به صورت کتبی به مدیریت طراحی و غرفه آرائی شرکت سهامی نمایشگاهها می باشند و این پیمانکاران پس از ارائه تعهدات حقوقی و قانونی به مجری نمایشگاه و تأیید مجری مذکور می توانند شروع به کار نمایند. بدیهی است جبران خسارت ناشی از سوء عملکرد پیمانکاران مذکور به عهده مجری نمایشگاه خواهد بود. لذا ضرورت دارد تدابیر لازم در این خصوص توسط مجری نمایشگاه اتخاذ شود.

23- ارتفاع مجاز غرفه آرایی در هر سالن طبق لیست پیوست مشخص گردیده است که رعایت آن الزامی است.

24- ساخت کلیه غرف می بایست با رعایت تمامی مقررات و موارد ایمنی صورت پذیرد.

25- طراحی و ساخت اتاقهای مذاکره و VIP لازم است به صورتی انجام گیرد که داخل اتاق از بیرون قابل رویت باشد.

26- در جانمایی سالنها فاصله غرف از دیوار سالن به میزان یک متر در نظر گرفته شود. این حریم جهت دسترسی عوامل برق سالن به تابلوهای برق در نظر گرفته شده است، همچنین در نقاط تقسیم برق (تابلوها) غرفه ها نیز می بایست عقب نشینی مضاعف یک متری داشته باشند و دسترسی از راهروها نیز میسر باشد. در صورت عدم رعایت موارد فوق، مدیریت طراحی و غرفه آرایی با هماهنگی مدیریت حراست اقدام لازم را به عمل خواهند آورد.

27- مجری موظف به تهیه غرفه ای جهت مدیریت سالن در مجاورت و ابتدای دربهای ورودی اصلی کلیه سالنهای تحت پوشش می باشد. این غرفه ها می بایست دارای پارتیشن، پوشش دیواری و امکانات مورد نیاز از قبیل: مبلمان، خط تلفن و اتصال دستگاه پیجینگ باشند.

28- پس از خاتمه ساخت و سازها و پس از خاتمه نمایشگاه، حمل تمامی نخاله ها و زباله های موجود در سالن به عهده مجری می باشد.

29- مجری موظف است شخصی را به عنوان مهندس ناظر فنی (دارای مدرک مورد تایید وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی) را جهت تأیید فرم مجوز ساخت غرف بکارگیری نماید. بدیهی است ممهور شدن فرم مذکور توسط مجری به منزله تائید فنی طرح از سوی مجری می باشد. لذا کلیه پیامدهای سوء احتمالی ناشی از عدم رعایت موضوعات مربوطه در تایید فنی طرح ها به عهده مجری نمایشگاه خواهد بود.

30- مجری موظف است 2 نفر نیروی متخصص غرفه ساز و برق کار را به ازاء هر سه هزار متر مربع فضای تحت پوشش از زمان شروع غرفه سازی تا پایان جمع آوری در سالن های تحت پوشش بکار گیرد.

31- مجری موظف است مدیر سالن و نمایندگان متخصص خود را موظف و آگاه به نظارت بدون وقفه بر اجرای دقیق طرحهای مصوب توسط غرفه داران نماید تا از هر گونه تخلف احتمالی در این زمینه پیشگیری به عمل آید. بدیهی است مجری نمایشگاه مسئول پیامدهای ناشی از عدم رعایت موضوع است.

32- به دلیل لزوم سهولت دسترسی عوامل برق سالنها به تابلوهای برق، لازم است غرفه داران پس از چیدمان غرفه ها، ضمن رعایت نظافت مسیرهای دسترسی، هیچ گونه وسایل اضافی را پشت دیوار غرفه قرار ندهند. بدیهی است عوامل خدمات نمایشگاه قبل از افتتاح، همچنین در حین برگزاری نمایشگاه، این فضاها را بررسی و در صورت مشاهده موارد مذکور، وسایل را به خارج از سالن انتقال می دهند. در این صورت نمایشگاه هیچ مسئولیتی در خصوص گم شدن احتمالی وسایل مذکور مربوط به غرفه داران نخواهد داشت. علاوه بر این در صورت وجود وسایل مربوط به غرفه داران در پشت دیواره های غرفه که منجر به ایجاد هر گونه حادثه احتمالی شود، جبران کلیه خسارتهای ناشی از آن به عهده مجری نمایشگاه می باشد.

مدارک لازم جهت بررسی پرونده مجریان:

1- اصل و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل

2- فتوکپی اساسنامه شرکت

3- فتوکپی آگهی آخرین تغییرات شرکت

4- ارائه سوابق برگزاری نمایشگاههای اجرا شده توسط شرکت

5- درخواست کتبی عوان پیشنهادی، متراژ، مبلغ و تاریخ برگزاری

اشتراک گذاری در تلگرام