قوانین و مقررات


۱- ثبت نام در صورتی قطعی تلقی میشود که مراحل زیر طی شده باشد:

۲- دریافت و تکمیل و تحویل فرمهای ثبت نام

۳- ارائه سایر مستندات مورد نیاز از جمله مدارک ثبت و تأسیس و پروانه بهره برداری و ثبت نام تجاری و گواهی استاندارد اجباری و

۴- ارائه فیش واریزی و یا چک بانکی (پذیرش چکهای تاریخ دار و متفرقه به دلیل محدودیتهای جاری امکان پذیر نمی باشد) زمان ثبت نام قطعی، تاریخ پرداخت کل هزینه و تحویل آن به ستاد می باشد

۵- آخرین مهلت ثبت نام مطابق جدول زمان بندی بوده و در صورت تکمیل ظرفیت قبل از تاریخ فوق ستاد از پذیرش درخواستهای جدید معذور می باشد

۶- مشارکت کننده در انتخاب خدمات نمایشگاهی مختار می باشد

۷- همکاری و نظم در انجام مراحل و تسریع در ثبت نام در تخصیص مکان مورد تقاضا موثر خواهد بود

۸- ستاد برگزاری با توجه به امکانات موجود نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش متقاضیان و تخصیص محل غرفه و افزایش یا کاهش متراژ تا ۱۲ متر مربع مختار میباشد. ۴- ستاد برگزاری تلاش مینماید غرف با متراژ بیش از ۵۰ متر با نظر متقاضی تعیین گردد، لیکن غرف کمتر از ۵۰ متر رأسا ً توسط ستاد تعیین خواهد گردید.

۹- کاهش متراژ یا انصراف از مشارکت تا حداکثر ۳۰ روز قبل از افتتاح نمایشگاه پس از کسر ۴۰% مبلغ واریزی و استرداد مابقی میسر خواهد بود. (درخواست میبایستی کتبی و با اخذ رسید از ستاد برگزاری باشد.)

۱۰- کاهش متراژ یا انصراف از مشارکت در فاصله کمتر از ۳۰ روز پذیرفته نشده و هیچ وجهی عودت نخواهد گردید لیکن ستاد برگزاری در صورت صلاحدید نسبت به واگذاری محل غرفه به سایر متقاضیان اقدام خواهد نمود

۱۱- نام بعد از مهلت رسمی ذکر شده در صورتی که امکانات واگذاری وجود داشته باشد با صلاح دید ستاد برگزاری خواهد بود. و ثبت نام بر اساس غرفه با تجهیز محاسبه می‌گردد. بدیهی است در صورت انصراف هیچگونه وجهی مسترد نخواهد شد.

۱۲- کلیه کسورات اعم از بیمه و مالیات و امثالهم با توجه به نحوه محاسبه قیمت تمام شده توسط شرکت سهامی نمایشگاهها بعهده مشارکت کنندگان محترم بوده و ستاد برگزاری هیچ گونه تعهدی را نمی تواند بپذیرد.

۱۳- در صورت بروز وقایع پیش بینی نشده (فورس ماژور) مانند سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی، طوفان، هرج و مرج، تغییر قوانین جاری و یا هرگونه حوادث پیش بینی نشده دیگر خارج از اختیار ستاد که منجر به لغو یا تغییر زمان و مکان نمایشگاه گردد هیچگونه مسئولیتی متوجه ستاد نخواهد بود و ستاد پس از کسرکلیه هزینه های پرداخت شده (براساس محاسبات برگزارکننده که حداقل شامل نصف هزینه های مشارکت میباشد) نسبت به پرداخت ۵۰% باقی مانده با توجه به شرایط موجود در مقطع زمانی فوق اقدام می نماید

۱۴- مشارکت کنندگان محترم از آسیب زدن به ابنیه و تجهیزات محل برگزاری خودداری نمایند جوشکاری، سوراخکاری و امثالهم که به اسکلت ساختمان و کف و یا تجهیزات غرفه سازی (پیش ساخته) مستلزم پرداخت خسارت با نرخ اعلام شده از سوی نمایشگاه توسط مشارکت کننده و یا پیمانکاران خواهد بود

۱۵-در برخی از موارد ستاد ناگزیر از جابجایی و تغییر مکان غرفه تخصیص یافته پس از دریافت نقشه و رویت آن می باشد. در این صورت ستاد تلاش خواهد نمود تا غرفه جدید حتی المقدور با همان ابعاد قبلی به متقاضی تحویل گردد.

۱۶- متراژ نهایی غرفه پس از تکمیل و ساخت غرفه مشخص گردیده و تا روز پایان نمایشگاه قابل محاسبه است. مشارکت کننده می بایستی نسبت به تسویه حساب قطعی قبل از اختتام نمایشگاه اقدام نماید

۱۷- درصورت عدم پرداخت ۱۰۰% هزینه های مرتبط با غرفه ازجمله تغییر شرائط از غرفه ریالی به ارزی (موضوع دستور العمل پیوست)، مشارکت کننده مجاز به تخلیه هیچگونه وسیله ای از غرفه را نبوده و ستاد حق پیگیری قانونی براساس عرف نمایشگاهی از جمله تخلیه و نگهداری لوازم و اخذ هزینه های جابجایی و انبارداری در مقابل خسارات احتمالی وارده مسئولیتی نخواهد داشت و مشارکت کننده بدینوسیله تأیید می نماید .ستاد برگزاری مجاز است از تحویل کالاها و اموال آن دسته از شرکت کنندگانی که نسبت به تسویه بدهی خود در موعد مقرر اقدام نکند تا استیفای حقوق خود خودداری نماید و از این بابت مشارکت کننده اعتراضی نخواهد داشت

۱۸- برق مصرفی استاندارد به ازاء هر۱۲ متر مربع ۲ لامپ معادل۱۰۰ وات و جزء تعهدات برگزارکننده می باشد و هزینه استفاده از برق اضافی، آب، تلفن و سایر موارد به طور جداگانه محاسبه و از شرکت کنندگان اخذ خواهد شد.

۱۹- ارائه فرم تعهد رعایت دستورالعمل محاسبه ارزی – ریالی هنگام ثبت نام به ستاد برگزاری الزامی است.

۲۰- ارائه فرم تعهد رعایت موازین شرعی اخلاقی و موارد امنیتی، حفاظتی هنگام ثبت نام به ستاد برگزاری الزامی است.

۲۱- تعویض غرفه ها و یا واگذاری غرفه به غیر اکیداً ممنوع است.

۲۲- درخواست اضافه متراژ غرفه فقط با موافقت و تأیید ستاد امکان پذیر خواهد بود.

۲۳-چیدمان کالاها و اقلام تبلیغاتی در راهروها و سایر مسیرهای تردد و اضطراری و حریم پشت غرفه ممنوع بوده و در صورت بی توجهی هزینه ۲ برابر فضای اشغال شده محاسبه و دریافت خواهد شد. ستاد میتواند نسبت به جمع آوری و انتقال لوازم در این گونه مسیرها به خارج از نمایشگاه اقدام و هزینه های آن را از مشارکت کننده اخذ نماید.

۲۴- پرداخت وجه بدون ارسال مدارک به ستاد برگزاری و یا بعد از آخرین مهلت ثبت نام تعهدی جهت تخصیص غرفه برای برگزارکننده ایجاد نمی نماید و کل وجه در صورت عدم امکان تخصیص غرفه به متقاضی مسترد خواهد گردید.

۲۵- درصورت پرداخت از طریق حواله نقدی درج نام دقیق شرکت ((شرکت کننده)) روی فیش ارسالی الزامی است.

۲۶- با توجه به اینکه جهت ثبت نام شرکتهای بازرگانی و یا شرکتهای نمایندگی شرکتهای خارجی فرم جداگانه ای درنظر گرفته شده، لذا خواهشمند است در صورتیکه زمینه فعالیت شرکت: بازرگانی/ نمایندگی شرکتهای خارجی/ واردات، فروش و ارائه کالاها و خدمات خارجی به هر شکل میباشد، نسبت به دریافت فرم ثبت نام وشرایط بخش ارزی از ستاد برگزاری اقدام نمایید.

۲۷-ارائه بیمه نامه محصولات و کالاهای نمایشی در هنگام تحویل غرفه و قبل از ورود کالا الزامی است.

۲۸-ارائه یک نمونه بروشور، کاتولوگ و اقلام چاپی معرف کالاها و خدماتی که توسط شرکت کننده در نمایشگاه ارائه خواهد شد زمان ثبت نام به ستاد برگزاری الزامی است.

۲۹- هزینه ممهور نمودن کارتهای دعوت جهت ورود رایگان به نمایشگاه می بایست رأساً توسط مشارکت کنندگان به امور مالی شرکت نمایشگاهها یا ستاد برگزاری پرداخت گردد.

۳۰- ارتفاع مجاز غرفه سازی کناره سالن ۳ متر و جزیره ها ۲٫۸۰ میباشد .

۳۱- شرکت های غرفه سازی باید با تائیده ستاد برگزاری نمایشگاه باشد و بابت هر متر از غرفه متری ۲۵ هزارتومان بابت ضمانت جمع آوری غرفه و خسارت نزدن به سالن به نمایشگاه پرداخت گردد.

اشتراک گذاری در تلگرام