ثبت اطلاعات مشارکت کنندگان

نام شرکت
نام شرکت به انگلیسی
نام مدیر عامل
نام مدیر عامل به انگلیسی
کد اقتصادی شرکت
شناسه ملی
نوع فعالیت اصلی
زمینه فعالیت اصلی (حداکثر 140 کاراکتر)
دانش بنیان
آدرس دفتر مرکزی
کد پستی
تلفن با پیش شماره
تلفن با پیش شماره (شماره دوم)
فکس
ایمیل
وبسایت
نام نماینده جهت ارتباط با نمایشگاه
تلفن همراه نماینده شرکت
نوع غرفه

توجه: متقاضیان سالن کارون لازم است رزومه خود را آپلود نمایند

رزومه :
متراژ درخواستی

قیمت واحد (ریال)
سالن کارون 3.950.000
سالن عادی: 2.950.000
فضای باز: 2.000.000