نمایشگاه نفت به تعویق افتاد


زمان برگزاری نمایشگاه نفت امسال از تاریخ سوم آذر، به تاریخ 22 الی 25 آذرماه تغییر یافت.

با توجه به درخواست شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در خصوص تغییر زمان برگزاری نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت، با توافق شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان خوزستان، زمان برگزاری نمایشگاه فوق‌الذکر از تاریخ 1398/9/3 به تاریخ 1398/9/22 الی 1398/9/25 تغییر یافته است. /

اشتراک گذاری در تلگرام